Kompetencje

Rzecznik prasowy odpowiada za utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu i udzielanie informacji o działalności Uczelni, zgodnie z prawem prasowym.

Do zadań rzecznika prasowego należy w szczególności:

  1. kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni;
  2. reprezentowanie uczelni w mediach oraz kreowanie relacji z mediami;
  3. inicjowanie aktywności informacyjnej wspólnoty Uczelni;
  4. prowadzenie i organizacja konferencji prasowych z udziałem władz Uczelni;
  5. bieżąca analiza informacji medialnych i gromadzenie informacji medialnych o Uczelni;
  6. zarządzanie treścią kanałów komunikacji społecznej.

Rzecznik prasowy współredaguje stronę główną Uczelni i w tym zakresie współpracuje z Biurem Promocji i Rekrutacji.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie